header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

کانال تلگرامی عکاس م... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۶م,مرد,۱۳۹۵ | ۲ بازخورد
تشییع پیکر سردار شهی... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۹م,مهر,۱۳۹۴ | ۳۶ بازخورد
وداع با غواصان شهید... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۶م,خرد,۱۳۹۴ | ۲ بازخورد

تصاویر اتفاقی

حضور مادرم در نمایشگ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۶م,آبا,۱۳۹۱ | ۴۶ بازخورد
دست‏های نیاز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۶م,تیر,۱۳۹۲ | ۴۸ بازخورد
خاطره‏‏یِ عکاسیِ راه... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۱م,بهم,۱۳۸۹ | ۱۵ بازخورد

تصاویر محبوب

کانال تلگرامی عکاس م... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
تشییع پیکر سردار شهی... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
وداع با غواصان شهید... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی

All contents by Akkasemosalman is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | استفاده از عکس‏های این سایت با ذکر منبع و نام عکاس آزاد است.