header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵ام,فروردین,۱۳۹۳ | ۲۴ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴ام,اسفند,۱۳۹۲ | ۴۶ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵ام,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۵ بازخورد

تصاویر اتفاقی

خاطره‏‏یِ عکاسیِ راه... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۱ام,بهمن,۱۳۸۹ | ۱۵ بازخورد
آقای شهردار؛ در حسرت... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۶ام,آبان,۱۳۹۰ | ۱۴۳ بازخورد
آئین سنتی مذهبی قالی... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۹ام,مهر,۱۳۸۹ | ۳ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی