header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,فروردین,۱۳۹۳ | ۱۴ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,اسفند,۱۳۹۲ | ۴۰ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۵ بازخورد

تصاویر اتفاقی

به بهانه روز پدر... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۳م,تیر,۱۳۸۹ | ۱۵ بازخورد
سانسور واقعیت !!!... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۹م,خرداد,۱۳۸۸ | ۲۴ بازخورد
اصلاحات بدون شرحR... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۳م,دی,۱۳۹۰ | ۱۱۷ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی