header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,فروردین,۱۳۹۳ | ۱۹ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,اسفند,۱۳۹۲ | ۴۴ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۵ بازخورد

تصاویر اتفاقی

سیزده آبان امسال... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۲م,آبان,۱۳۸۴ | بدون بازخورد
مشایی و دستغیب!... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۸م,مرداد,۱۳۹۰ | ۴۶ بازخورد
تمثال امام رضا (ع) د... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۰م,مهر,۱۳۹۱ | ۴۴ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی