header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,فروردین,۱۳۹۳ | ۲۲ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,اسفند,۱۳۹۲ | ۴۵ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۵ بازخورد

تصاویر اتفاقی

همایش اُمت عاشورایی... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۶م,دی,۱۳۸۹ | ۱۱ بازخورد
عطر عید فطر ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۳م,آبان,۱۳۸۴ | بدون بازخورد
دست‏های نیاز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۶م,تیر,۱۳۹۲ | ۴۸ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی