header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,فروردین,۱۳۹۳ | ۶ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,اسفند,۱۳۹۲ | ۳۱ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۳ بازخورد

تصاویر اتفاقی

عرفه ؛ روز نیایش و ب... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۵م,آبان,۱۳۸۹ | ۱۱ بازخورد
راهپیمایی پیروان قرآ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۶م,شهریور,۱۳۸۹ | ۹ بازخورد
زندگی … ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲م,آبان,۱۳۹۰ | ۵۶ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی