header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,فروردین,۱۳۹۳ | ۱۹ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,اسفند,۱۳۹۲ | ۴۴ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۵ بازخورد

تصاویر اتفاقی

خاطره‏‏یِ عکاسیِ راه... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۱م,بهمن,۱۳۸۹ | ۱۵ بازخورد
حکایت شیعه – ۱... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۲م,اسفند,۱۳۸۴ | بدون بازخورد
بیانیه پایانی هشتمین... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۴م,خرداد,۱۳۹۱ | ۱۳۰ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی