header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,فروردین,۱۳۹۳ | ۱۹ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,اسفند,۱۳۹۲ | ۴۴ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۵ بازخورد

تصاویر اتفاقی

بیعت… غدیرR... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۸م,آذر,۱۳۹۰ | ۳۲ بازخورد
میلاد سرور جوانان به... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۶م,شهریور,۱۳۸۴ | بدون بازخورد
چهارراه انتخاب اصلح ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۸م,خرداد,۱۳۹۲ | ۱۵۰ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی