header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,فروردین,۱۳۹۳ | ۲۴ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,اسفند,۱۳۹۲ | ۴۶ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۵ بازخورد

تصاویر اتفاقی

یادی دوباره از شهید ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲م,اسفند,۱۳۸۷ | ۶ بازخورد
حاج بخشی ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,دی,۱۳۹۰ | ۳۲ بازخورد
نقدی بر برگزاری افتت... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۱م,مرداد,۱۳۸۵ | ۱۰ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی