header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,فروردین,۱۳۹۳ | ۱۹ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,اسفند,۱۳۹۲ | ۴۳ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۵ بازخورد

تصاویر اتفاقی

برای مردم مظلوم بحری... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۷م,فروردین,۱۳۹۰ | ۱۳ بازخورد
می‏بخشم، ولی فراموش ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۳م,تیر,۱۳۸۸ | یک بازخورد
آسمان هم در عزای فاط... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۵م,فروردین,۱۳۹۲ | ۲۹ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی