header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,فروردین,۱۳۹۳ | ۶ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,اسفند,۱۳۹۲ | ۳۱ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۳ بازخورد

تصاویر اتفاقی

راه یافتگان جشنواره ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۵م,مرداد,۱۳۸۸ | یک بازخورد
حماسه ماندگار عاشورا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,دی,۱۳۸۹ | ۳۵ بازخورد
داریم با حسین، حسین ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۱م,آذر,۱۳۹۱ | ۲۶ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی