header site akkasmosalman.ir

تصاویر منتخب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,فروردین,۱۳۹۳ | ۱۹ بازخورد
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۴م,اسفند,۱۳۹۲ | ۴۴ بازخورد
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۵م,شهریور,۱۳۹۲ | ۵۵ بازخورد

تصاویر اتفاقی

جمهور محبوب... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۲۴م,اردیبهشت,۱۳۸۸ | ۲ بازخورد
بازنشر/ ۱۳۴ عکس؛ انت... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۳۰م,اردیبهشت,۱۳۹۲ | ۴۹ بازخورد
روز خبرنگار... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی ۱۷م,مرداد,۱۳۸۸ | ۳ بازخورد

تصاویر محبوب

وداع با پیکر شهید نا... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
نمایی از این روزهای ... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی
امام خامنه ای عزیز... ارسال از author icon سید شهاب الدین واجدی